Purjehdusmitalien säännöt

Valtamerimitali_PM_14082014_MV Mitalin on suunnitellut Petteri Mattila

1 § Suomen Valtameripurjehtijat ry arvostaa jäsentensä suorittamia valtameripurjehduksia myöntämällä hopeisen tai kultaisen purjehdusmitalin. Mitali voidaan myöntää aluksen päällikölle ja miehistön jäsenille.

2 § Vain jäsenenä suoritettu valtameripurjehdus oikeuttaa purjehdusmitaliin. Hallitus voi harkintansa mukaan myöntää jäsenelle mitalin myös tapauksessa, jossa purjehdusmitaliin oikeuttava matka on purjehdittu ennen yhdistyksen perustamisvuotta 2000.

3 § Yhdistyksen hallitus myöntää purjehdusmitalin hakemuksesta, joka on jätettävä hallitukselle 31.12. mennessä. Hakemuksessa pitää olla tiedot reitistä ja etappisatamista päivämäärineen ja välimatkoineen. Purjehdusmitalihakemuksen voi jättää sen jälkeen, kun mitaliin oikeuttava valtameripurjehdus on päättynyt. Hallitus voi myös myöntää purjehdusmitalin, mikäli se on muulla tavalla saanut tietoonsa luotettavia ja riittävän tarkkoja tietoja.

4 § Hallitus on oikeutettu harkintansa mukaan poikkeamaan purjehdusmitalin vaatimusrajoista, mikäli se katsoo purjehduksen olevan huomioimisen arvoinen. Suuri arvo annetaan vaativissa olosuhteissa suoritetulle purjehdukselle.

5 § Toistuvasta hopeiseen mitaliin oikeuttavasta purjehduksesta jäsen voi hakea kultaista purjehdusmitalia. Mukaan tulee liittää tiedot kaikista mitalisuorituksista.

6 § Purjehdusmitalit luovutetaan pääsääntöisesti vuosikokouksessa. Mitali voidaan antaa myös muissa mielellään juhlavissa tilaisuuksissa.

7 § Valtameripurjehduksella tarkoitetaan valtameren ylitystä, jonka vain pysähdykset etappisatamissa keskeyttävät. Valtameriksi katsotaan Atlantti, Tyynivaltameri, Intian valtameri, Jäämeri ja muut suuret vesialueet jotka ovat em. valtamerien tapaisia.

8 § Suomen Valtameripurjehtijat ry:n purjehdusmitalit ovat:

Hopeinen purjehdusmitali
Purjehdusmatkan kokonaispituus on vähintään 6.000 mpk. Etäisyyden kaukaisimpaan kohteeseen tulee suorinta tietä purjehdittuna olla vähintään 2.700 mpk lähtösatamasta. Esimerkiksi tällainen suoritus on purjehdus Atlantin ympäri eli niin sanottu ”Karibian kierros”, tai kaksi yhdensuuntaista ylitystä. Erityisen vaativissa olosuhteissa suoritetun purjehduksen kokonaispituus ja matkakohteen etäisyys voivat olla lyhempiä. Esimerkiksi tällainen suoritus on edestakainen purjehdus Huippuvuorille tai Grönlantiin.

Kultainen purjehdusmitali
Purjehdusmatkan kokonaispituus on vähintään 20.000 mpk. Etäisyyden kaukaisimpaan kohteeseen tulee suorinta tietä purjehdittuna olla vähintään 10.000 mpk lähtösatamasta. Esimerkiksi tällainen suoritus on purjehdus maapallon ympäri. Erityisen vaativissa olosuhteissa suoritetun purjehduksen kokonaispituus ja matkakohteen etäisyys voivat olla lyhempiä. Esimerkiksi tällainen suoritus on purjehdus Koillisväylän ja Luoteisväylän ympäri tai Kap Hornille ja takaisin.

Helsingissä 18.12.2016

Suomen Valtameripurjehtijat ry

Hallitus